หวยหุ้นรัสเซีย

รอบเวลาแทงหวย

เปิดรับแทง ปิดรับแทง เวลาออกผล
หวยหุ้นรัสเซีย 00:00 22:10 22:55
  • เปิดแทงวันจันทร์ถึงศุกร์
  • ใช้ผลการปิดตลาดของหุ้นรัสเซีย ชื่อหุ้น RTS
  • ดูผลหวยหุ้นรัสเซียได้ทางเว็บ: https://www.investing.com/indices/rts-standard

ตัวอย่างการดูผลหวยหุ้นรัสเซีย

วิธีดูผลหวยหุ้นรัสเซีย