หวยหุ้นเกาหลี

รอบเวลาแทงหวย

เปิดรับแทง ปิดรับแทง เวลาออกผล
หวยหุ้นเกาหลี 00:00 12:40 13:40
  • เปิดแทงวันจันทร์ถึงศุกร์
  • ใช้ผลการปิดตลาดของหุ้น korea stock exchange โดยใช้ผลของหุ้น KTOP30 ในการออกผล
  • ดูผลหวยหุ้นเกาหลีได้ทางเว็บ: http://global.krx.co.kr/main/main.jsp

ตัวอย่างการดูผลหวยหุ้นเกาหลี

วิธีดูผลหวยหุ้นเกาหลี