หวยรัฐบาลชุด

รอบเวลาแทงหวย

ปิดรับแทง เวลาออกผล
หวยรัฐบาลชุด 00:00 15:10
  • เปิดแทงทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกๆเดือน
  • ดูผลหวยรัฐบาลชุดได้ทางเว็บ: http://www.glo.or.th/main.php?filename=index

ตัวอย่างการดูผลหวยรัฐบาลชุด:

วิธีดูผลหวยรัฐบาลชุด